Start modlitwy.html literatura.html
START
KONTAKT I DYŻURY
LITERATURA
RODZAJE ZAGROŻEŃ
SYMBOLIKA OKULTYSTYCZNA
MODLITWY
HISTORIE I ŚWIADECTWA
[Rozmiar: 14707 bajtów]

Informacje o pracy Sekretariatu Ewangelizacji oo. Franciszkanów w Krakowie
Msze Święte
Rekolekcje


[Rozmiar: 35980 bajtów] [Rozmiar: 31603 bajtów]


Witam na mojej stronie internetowej


Nazywam się Grzegorz Bacik, urodziłem się 8.12.1968 roku, w Tarnowie.
Współpracuje z krakowskim Sekretariatem
Ewangelizacji Ojców Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Sekretarz ewangelizacji, a zarazem Wikariusz
Prowincji Franciszkanów o. Teodor Knapczyk powierzył mi misję podjęcia posługi obejmującej pomoc ludziom
uwikłanym w okultyzm, magię, satanizm itp. Moja praca obejmuje zarówno pomoc ofiarom okultyzmu, jak również
koncentruje się na przestrzeganiu przed zgubnymi skutkami tych praktyk.
Ostatnie lata to niesamowity rozwój cywilizacyjny w zakresie przekazywania informacji. Rozwój ten przynosząc
ludzkości wielkie i wymierne korzyści stał się, niestety również,okazją do rozwoju satanizmu i innego rodzaju nurtów
wrogich chrześcijaństwu. Coraz więcej młodych ludzi nie mogąc zaznać miłości we własnych rodzinach, szuka
jakiejkolwiek akceptacji poza nią. Niestety coraz częściej ludzie ci są ofiarami agresywnej działalności sekt i grup
satanistycznych. Także tym ludziom poświęcamy swą uwagę i kierujemy do nich pomoc.
Poza bezpośrednią pomocą osobom pokrzywdzonym, celem naszym jest aktywna akcja uświadamiająca o tym co jest
rzeczywistym powodem skuteczności okultyzmu. Bo dopiero świadomość, że mając do czynienia z wróżkami,
szamanami, uzdrowicielami, spirytystami wchodzimy w kontakt ze światem demonów, może sprawić, że człowiek
uniknie wielu tragedii wywołanych właśnie takim kontaktem.
Moja posługa opiera się wyłącznie na współpracy z Ojcami Franciszkanami. Stwarza to pewnego rodzaju gwarancję, że
moja praca jest zgodna z duchem Ewangelii i nauką Kościoła Katolickiego, a jednocześnie daje mi i osobom
szukającym pomocy, stałą opiekę duszpasterską.
Strona którą odwiedzasz zawiera podstawowe informacje na temat mojej pracy oraz
niektórych zagrożeń płynących z okultyzmu.