Start modlitwy.html literatura.html
START
KONTAKT I DYŻURY
LITERATURA
RODZAJE ZAGROŻEŃ
SYMBOLIKA OKULTYSTYCZNA
MODLITWY
HISTORIE I ŚWIADECTWA[Rozmiar: 14707 bajtów]
Informacje o pracy Sekretariatu Ewangelizacji oo. Franciszkanów w Krakowie
Msze Święte
Rekolekcje

Symbole i znaki stosowane
w okultyzmie i satanizmie


Przedstawione tutaj symbole są powszechnie stosowane
w okultyzmie i w satanizmie. Należy pamiętać, że niektóre
z nich były używane do oznaczania spraw zupełnie
nie związanych z okultyzmem. Później zostały przyjęte
do stosowania przez okultystów i grupy satanistyczne.

Pentagram satanistyczny „czarny”

[Rozmiar: 2478 bajtów]

Jest symbolem okultystyczno-atanistycznym. Gwiazda
pięcioramienna skierowana dwoma wierzchołkami ku
górze jest uznawana jako symbol „złego” Szatana. Dlatego
w gwiazdę tę wpisuje się powszechnie głowę „kozła
z Mendes” – Baphometa. Pentagram jest wykorzystywany
w symbolice masonerii okultystycznej, w magii i satanizmie.
Dzisiejsi sataniści nazywają go Kozłem Judasza.

Pentagram „biały”

[Rozmiar: 2735 bajtów]

Ten pentagram z tylko jednym wierzchołkiem skierowanym
ku górze należy do ważniejszych symboli masonerii.
Bywa interpretowany jako symbol człowieka (dlatego
w pentagram często wpisywana jest postać ludzka),
który zmierza do „ubóstwienia”. Niektórzy mówią o tym
znaku, że jest znakiem „dobrego” Lucyfera.

Znak bestii – liczba 666

[Rozmiar: 2457 bajtów]

Znak bestii, antychrysta. W Apokalipsie bestia została
określona numerem 666.

Głowa kozy

[Rozmiar: 2047 bajtów]

Symbolizuje rogatą kozę Mendesa – kozę ofiarną. Symbol
ten ma na celu wyśmianie ofiary Chrystusa.

Odwrócony krzyż

[Rozmiar: 2452 bajtów]

Nazywany też był krzyżem Świętego Piotra, który został
ukrzyżowany głową w dół odmawiając, w swej pokorze,
powieszenia jak Chrystus.
Obecnie symbol odwróconego krzyża został przejęty
przez satanistów i ma symbolizować przeciwstawność do
dogmatu chrześcijańskiego, przeciwstawność do Chrystusa.
Tym samym oznacza on Antychrysta.
Jest to także ezoteryczny symbol odwrócenia, wiązany
z XII kartą tarota – Wisielcem.

Złamane S

[Rozmiar: 2037 bajtów]

Satanistyczne „S” – oznacza niszczyciela. Stosowane
było przez członków oddziałów nazistowskich. Symbol
ten jest często stosowany jako symbol satanistyczny.

Krzyż Konfucjusza – zamętu

[Rozmiar: 1867 bajtów]

Znak satanistyczny. Starożytny symbol rzymski podważający
wartość chrześcijaństwa i boskość Boga.

UDJAT (Wedjat)
– wszechwidzące oko – oko Lucyfera


[Rozmiar: 2361 bajtów]

Pierwotnie hieroglif i symbol egipski, oko Ra.
W okultyzmie i satanizmie – symbol odnoszący się do
Lucyfera, króla piekła. Oznacza wszechwidzące oko, które
– choć lekko przymknięte – przypomina, że diabeł cię
obserwuje. Oznacza opiekę Lucyfera nad jego wyznawcami.
Spadająca poniżej łza oznaczać ma płacz Lucyfera
nad tymi, którzy są jeszcze poza jego wpływem.
Wg satanistów i okultystów znak ten ma zapewniać im
ochronę. Często stosują tylko wybrane części tego znaku,
podobnie jak czynili to Egipcjanie. Znaku tego używa się
jako narzędzia do otwarcia się na „dar” jasnowidzenia.

Ankh

[Rozmiar: 8983 bajtów]

Symbol egipski. Inne jego nazwy: Klucz Nilu, Klucz
Życia, Krzyż Egipski, Krzyż Atlantów. Mówi się też o
nim Krzyż wampiryczny, gdyż rzekomo pochłania „złe
energie”. W starożytnym Egipcie był umieszczany na mumiach.
Jest talizmanem radiestezyjnym. Obecnie bardzo często
noszony przez osoby nie mające świadomości co do jego
rzeczywistego, bardzo niebezpiecznego znaczenia okultystycznego.
Można także spotkać się z opisywaniem tego
talizmanu jako symbolu pogardy dla dziewictwa i nawiązania
do starożytnego pogaństwa z praktykami rytualnych orgii.

Jin-Jang (Yin-Yang)

[Rozmiar: 3854 bajtów]

Symbol ten mówi, iż we wszechświecie istnieją dwie
siły: dobro i zło. Choć są sobie przeciwne to nie mogą
bez siebie istnieć. Tylko ich współistnienie pozwala stwarzać.
To teoria nie do przyjęcia przez chrześcijan. Bóg dla
swego istnienia nie potrzebuje istnienia zła. Bóg jest doskonałym i stwarza sam.

Krzyż Nerona – pacyfka

[Rozmiar: 1851 bajtów]

Znak powszechnie noszony przez członków ruchu
pacyfistycznego, walczącego o pokój. Jako taki nie ma
żadnego znaczenia okultystycznego. Jednak znak ten
został przejęty przez satanistów i okultystów i oznacza
dla nich, jako krzyż ze złamanymi ramionami, upadek chrześcijaństwa.

Symbole chaosu

[Rozmiar: 6455 bajtów] [Rozmiar: 5115 bajtów]

Okultystyczne symbole chaosu. Literka A jest też używana
przez organizacje anarchistyczne

Żuk skarabeusz

[Rozmiar: 2020 bajtów]

W starożytnym Egipcie był symbolem reinkarnacji. Jest to
także symbol Belzebuba – „władcy much” , „władcy chaosu”.
Belzebub jest też nazywany w Kabale wodzem 9 złych aniołów
piekła. Noszący go zwolennik okultyzmu chce pokazać,
że posiada moc, a w rzeczywistości otwiera się na działanie
demona. Skarabeusz jest często używany jako biżuteria lub
można go spotkać na egipskich papirusach.

Om

[Rozmiar: 3886 bajtów]

Symbol ten wyraża słowo „om”. Według okultystów i
między innymi Sai Baby ten dźwięk stworzył świat.

Słońce

[Rozmiar: 6343 bajtów]

Astrologiczny symbol słońca. Był używany między innymi
w tajnej korespondencji masońskiej.

Spirala

[Rozmiar: 5554 bajtów]

Spirala jest jednym z najstarszych symboli spirytystycznych.

Czarne słońce

[Rozmiar: 8287 bajtów]

W okultyzmie symbolizuje astrologiczny emblemat słońca
i alchemiczny symbol złota. Czarne słońce składa się z
trzech swastyk. Symbol ten znajduje się w Niemczech jako
ornament podłogi zamku w Wewelsburg, w którym odbywały
się spotkania nazistowskich partii SS.

Pierścień Atlantów

[Rozmiar: 12264 bajtów]

Amulet coraz bardziej powszechnie stosowany jako wisiorek
lub pierścień. Bardzo niebezpieczny symbol. Okultyści
zapewniają, że chroni przed złem i złą energią, ale sami nawet
ostrzegają, że jego nieprawidłowe noszenie i posługiwanie
się nim może poważnie szkodzić. Amulet ten wprowadza
w ludzkie życie bardzo poważne problemy natury duchowej i psychicznej.

Wstążka przeplatana

[Rozmiar: 10025 bajtów]

Symbolizuje bezgraniczne połączenie z mocami wszechświata.
Oznacza związek doskonały i nieprzerwany.

Jednorożec

[Rozmiar: 3731 bajtów]

Symbol wolności seksualnej, miłości homoseksualnej.

Motyl – symbol New Age

[Rozmiar: 9172 bajtów]

Motyl jest symbolem zwolenników NEW AGE. Ma
oznaczać wyjście ze starej epoki w nową. Z chrześcijaństwa
do New Age. Oznacza odejście od tradycji.

Inne Znaki

Poniżej przedstawiam, już bez opisów, symbole, które
zwykle są znakami stosownymi w okultyźmie i sataniźmie.
Niektóre z nich są też noszone jako talizmany. Należy być
bardzo ostrożnym mając do czynienia z tego typu symbolami.
Zwłaszcza jeśli nie znamy ich pochodzenia i znaczenia.